Performans Yönetim Sistemi

360 derece çözümler sunan FOCUSPYS ile işletmenizin verimliliğini yükseltin.

Performans yönetimi; organizasyonun performans amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesini, personel performansının, yetkinliklerinin değerlendirilmesini ve geliştirilmesini içeren süreçtir. Organizasyon hedefleri ile personel hedeflerini uyumlu hale getirerek, organizasyonun bireysel ve örgütsel performansının arttırılması hedeflenmektedir.

360 derece performans değerlendirme; personelin yetkinliklerinin, üst yöneticisi, eş değeri, astı, müşterileri tarafından değerlendirilip çoklu ve objektif geribildirim almasını sağlayan sistematik bir değerlendirme aracıdır. Sistem personele kurumun kendisinden ne beklendiğini, belirlenen hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, mevcut durumunu, eğitim ve gelişim ihtiyaçları hakkında bilgi verir.

 

İş Analizi

Hedef Yönetimi

Yetkinlik Analizi

Görev Değerlendirme

Müşteri Memnuniyeti

Uygulamamız hakkında daha detaylı bilgi almak için;

www.focuspys.com

 

 

İş Ortaklarımız

Birlikte harikalar yaratıyoruz!

: